Sigla
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
  Serviciul Stare Civilă:
Înregistrarea naşterii
Încheierea căsătoriei
Transcrierea certificatelor
Înregistrarea decesului

    Actul de deces se întocmeşte la primăria municipiului, oraşului sau după caz comunei în a cărei rază teritorială s-a produs decesul, respectiv la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor (unde sunt există) - compartimentul de stare civilă.
   Declaraţia de deces se face, verbal, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
   Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
Pe lângă declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele documente:
      a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări;
      b) actul de identitate al celui decedat;
      c) livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare.
      d) certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, al persoanei decedate;
      e) actul de identitate (B.I./C.I.) al persoanei care declară decesul.
   În cazul în care declarantul nu poate depune B.I./C.I., livretul militar/adeverinţa de recrutare, va prezenta în scris motivul neprezentării acestora.

  
   Sesizaţi faptele de corupţie ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la 0800.806.806 - linie telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie.
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
 
Copyright © 2006-2010 D.J.E.P-MM.  Toate drepturile rezervate.