Sigla
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
Despre noi:

    Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş a fost înfiinţată începând cu data de 1 ianuarie 2005 prin Hotarârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 105/2004, iar prin Hotarârea nr. 1/2005 au fost aprobate Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statutul de funcţii.
    Interior SPCJEP-MMDirecţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş este organizată în subordinea Consiliului judeţean şi este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică.
    Scopul direcţiei judeţene este acela de a exercita competentele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic.
    Activitatea direcţiei judeţene se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii în sprijinul instituţiilor statului.
    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale direcţiei se asigură din veniturile proprii si subvenţii de la bugetul judeţean.
    Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor este condusă de un director numit în funcţie prin Hotarâre a Consiliului judeţean, în condiţiile legii şi care are obligaţia de a lua masurile ce se impun pentru îmbunatatirea activitatilor ce intra în sfera sa de competenta si de a emite dispozitii pe toate liniile de munca. Aceasta raspunde potrivit legii, în fata secretarului general al judetului, care coordoneaza activitatea direcţiei. Interior SPCJEP-MM
    În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, direcţia judeţeană coopereaza cu celelalte structuri ale Consiliului judetean, ale Ministerului Administratiei si Internelor si dezvolta relatii de colaborare cu autoritatile publice, societati, agenti economici, precum si cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.
    Structura organizatorica si numarul de personal precum si statutul de functii al direcţiei judeţene de evidenta a persoanelor Maramureş sunt stabilite prin hotarâre a Consiliului Judetean Maramures, cu avizul Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

    
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
 
Copyright © 2006- D.J.E.P.-MM.  Toate drepturile rezervate.