Sigla
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
  Legislaţie:

   Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor acte normative:

Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;  
O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;  
Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;  
Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, modificată prin H.G. nr. 516/2009;  
Legea nr. 252/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;  
O.U.G. nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată prin Legea nr. 520/2004 şi modificată prin Legea nr. 430/2006;  
H.G. 697/2000 privind cartea de alegător;  
Hotărârea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare;  
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;  
Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003;  
Hotărârea Guvernului nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;  
Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată;  
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;  
Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;  
Legea nr. 182/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate;  
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice;  
Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale;  
Legea nr. 215/2001 (republicată) privind administraţia locală;  
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;  
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;  
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare - aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 81/2012;  
    
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
 
Copyright © 2006- D.J.E.P.-MM.  Toate drepturile rezervate.