Sigla
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
  Serviciul Stare Civilă:
Încheierea căsătoriei
Înregistrarea decesului
Transcrierea certificatelor
   Înregistrarea naşterii

   Înregistrarea naşterii se face la primăria localităţii în care a avut loc naşterea, respectiv serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor (unde funcţionează) - compartimentul de stare civilă.
   Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:
       30 de zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
       3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
       24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile;
       30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.
   Termenele prevăzute mai sus se socotesc de la data naşterii şi cuprind atât ziua naşterii, respectiv a găsirii, cât şi ziua în care se face declaraţia.
   După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.
   Orice persoană care a găsit un copil ale cărui date de identificare nu se cunosc este obligată să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie în termen de 24 de ore. Întocmirea actului de naştere al copilului găsit se face în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia, de către primăria în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul, pe baza unui proces-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul serviciului public de asistenţă socială, de reprezentantul unităţii de poliţie competente şi de medic.

   Înregistrarea naşterii copilului se face în baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:
      certificatul medical constatator al naşterii copilului cu număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
      certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă (original şi copie);
      certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (în cazul în care sunt căsătoriţi) (original şi copie);
      declaraţia de recunoaştere a paternităţii şi stabilirea numelui de familie, semnată de ambii părinţi, în cazul în care copilul este rezultat din afara căsătoriei ori din căsătorie când părinţii au nume de familie diferite ; declaraţia se dă în faţa ofiţerului de stare civilă şi din ea trebuie să rezulte numele şi prenumele pe care îl va purta copilul.

  
   Sesizaţi faptele de corupţie ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la 0800.806.806 - linie telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie.
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
 
Copyright © 2006-2010 D.J.E.P-MM.  Toate drepturile rezervate.