Sigla
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
  Organigrama:

   Structura organizatorică şi numărul de personal precum şi statutul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş este stabilita prin hotarâre a Consiliului Judeţean Maramureş, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.
   Structura organizatorică este următoarea:

conducerea direcţiei;  
serviciul evidenta persoanelor, care este constituit din urmatoarele structuri:  
    - compartimentul regim evidenta;  
    - compartimentul ghişeu unic;  
serviciul stare civilă, care este constituit din urmatoarele structuri:  
    - compartimentul regim stare civilă;  
    - compartimentul menţiuni stare civilă;  
compartimentul informatic  
compartimentul secretariat şi juridic;  
compartimentul financiar-contabilitate şi resurse umane;  
compartimentul aprovizionare administrativ;  
compartimentul audit;  

   Între structurile serviciului public comunitar judeţean se stabilesc relaţii de cooperare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice şi în vederea integrării obiectivelor în ansamblul atribuţiilor serviciului.

    
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
 
Copyright © 2006- D.J.E.P.-MM.  Toate drepturile rezervate.