Sigla
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
  Serviciul Stare Civilă:
Înregistrarea naşterii
Încheierea căsătoriei
Înregistrarea decesului
Transcrierea certificatelor
Oficii de stare civilă în Maramureş-adrese, telefon

Atribuţiile principale ale Serviciului Stare Civilă sunt:

    îndrumă şi controlează conform Metodologiei nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, întreaga activitate de stare civilă a judeţului şi organizează programul anual de instruire al ofiţerilor de stare civilă, urmărind şi modul de rezolvare a deficienţelor consemnate în procesul-verbal de control având ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civilă;
    întocmeşte referate cu concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui sau prenumelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de soluţionare a cererii, pe care le prezintă preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, spre aprobare;
    verifică modul de întocmire de către serviciile publice comunitare locale sau primării a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate pe care le avizează în vederea aprobării lor de către primarul localităţii;
    avizează cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă;
    verifică dosarele de acordare a dispensei de grad de rudenie şi le înaintează spre aprobare;
    înscrie pe marginea actelor de stare civilă, ex. II, menţiunile prevăzute de Legea nr. 119/1996 privind modificările survenite în statutul civil al persoanelor;
    acordă asistenţă de specialitate în domeniul stării civile ofiţerilor de stare civilă şi celor interesaţi la solicitarea acestora;
    primeşte, actualizează,păstrează şi gestionează registrele de stare civilă exemplarul II de la oficiile locale de stare civilă, asigurând securitatea şi conservarea acestor documente;
    întocmeşte şi eliberează extrase pentru uzul oficial la cererea instituţiilor abilitate(instanţe judecătoreşti, parchet, poliţie,notari publici,primării) din registrele de stare civilă ex. II;
    oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu publicul şi la solicitarea ofiţerilor de stare civilă ale primăriilor din judeţ, asigurând protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate.


  
   Sesizaţi faptele de corupţie ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la 0800.806.806 - linie telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie.
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
 
Copyright © 2006- D.J.E.P.-MM.  Toate drepturile rezervate.