Sigla
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
  Serviciul Stare Civilă:
Înregistrarea naşterii
Încheierea căsătoriei
Înregistrarea decesului
Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă

   Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate, eliberate de autorităţile locale competente, se transcriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.
   Transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă procurate din străinătate, pentru cetăţenii români, se face cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş unde se verifică dacă titularul certificatului ori extrasului de naştere, căsătorie sau deces este/a fost cetăţean român şi nu mai există un alt act transcris sau reconstituit, precum şi domiciliul din ţară al titularului certificatului/extrasului de stare civilă.
   Cererea de transcriere se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul documentului (în cazul certificatelor de deces, cererea se adresează primăriei pe raza căreia are/avea domiciliul solicitantul/decedatul), însoţită de certificatul ori de extrasul original, o copie legalizată a acestora şi de traducerea în limba română, autentificate de notarul public.
   Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatului de naştere în nume propriu asistaţi de unul dintre părinţi sau reprezentantul legal, la domiciliul unuia dintre părinţi.
   Persoanele sub 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, depun cererea de transcriere la primăria de la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.
   În cazul persoanelor cu domiciliul în străinătate care împuternicesc o persoană cu domiciliul în ţară să le reprezinte interesele, în vederea transcrierii certificatelor ori extraselor de stare civilă emise de autorităţile străine, cererea se va adresa primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de solicitant, iar în cazul în care acesta nu a avut vreodată domiciliul în ţară, transcrierea se face cu aprobarea primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.
   Împuternicitul trebuie să deţină o procură specială, autentificată în ţară, de un notar public, iar în străinătate, de misiunea diplomatică sau de oficiul consular al României din statul de reşedinţă. Procurile şi traducerile de pe certificatele de stare civilă emise de autorităţile străine, legalizate de notari publici din ţările emitente, care au aplicată o apostilă, în conţinutul căreia se face referire la Convenţia de la Haga, încheiată la 05 octombrie 1961, cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, convenţie la care şi România a aderat, prin Ordonanţa Guvernului României Nr. 66/24.08.1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, care a intrat în vigoare la 16.03.2001, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi luate în considerare, alături de cele legalizate de notarii publici români, în ţară, sau de misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României în străinătate.
   Cetăţenii care îşi stabilesc domiciliul în România vor face dovada cetăţeniei române cu paşaportul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate (CRDS) sau cu adeverinţa eliberată de către Direcţia Generală de Paşapoarte - Serviciul Probleme de Migrări şi Cetăţenie.
   De asemenea, persoanele care au dobândit cetăţenia română vor proceda mai întâi la transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă, făcând dovada cetăţeniei cu certificatul constatator al depunerii jurământului de credinţă faţă de România, emis de Ministerul Justiţiei.

  
   Sesizaţi faptele de corupţie ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la 0800.806.806 - linie telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie.
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
 
Copyright © 2006-2010 D.J.E.P-MM.  Toate drepturile rezervate.